Demografie Nederland


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Aandeel allochtonen grote steden

De gemeente Utrecht presenteert op haar website allerlei demografische statistieken. Onder andere in de studie "Utrecht op weg naar 300.000 inwoners", bevolking van Utrecht per 1 januari 2003, worden prognoses voor verschillende demografische factoren vergeleken binnen de G4 van grote steden, te weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Door de bouw en bewoning van de grote nieuwbouwwijk Leidse Rijn verschilt de demografische ontwikkeling van Utrecht van de andere steden. Ook wat betreft inwoneraantal kan voorlopig beter gesproken worden van de G3.

Onmiskenbaar binnen de drie grote steden is de voortzettende toename van het aantal niet-westerese allochtonen. In de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefiniŽerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Het begrip is dus geen directe afspiegeling van de etniciteit. Bijvoorbeeld een persoon van Marokkaanse komaf, behorend tot de "derde-generatie", van wie de ouders geboren zijn in Nederland, wordt volgens deze definitie niet meer meegerekend, terwijl juist deze groep in de toekomst steeds groter zal worden.

In onderstaande grafiek is een voorspelling weergegeven van het aandeel allochtonen ten opzichte van de totale bevolking van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam tussen 2005 en 2015.

gemeente Amsterdam
gemeente Rotterdam
gemeente Den Haag
gemeente Utrecht
Voorspelling aandeel allochtonen grote steden.


Uit de afbeelding blijkt dat in 2015 de groep niet-westerse allochtonen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam groter zal zijn dan de groep van autochtonen en westerse-allochtonen samen. In Rotterdam bedraagt de toename van het aandeel niet-westerse allochtonen in tien jaar tijd zelfs meer dan 10%.


bronnen:
- Bevolking van Utrecht per 1 januari 2003
- Factsheet demografie Grote vier.


Gerelateerde artikelen:
Aandeel allochtonen bevolking Rotterdam
De ontwikkeling naar 2015 blijkt een simpele voortzetting van de trend die bestond tussen 2000 en 2005.
Toename immigratie Nederland
Na een afname vnaf 2001. Niet immigratie, maar het hoge aantal geboorten blijkt te zorgen voor een explosieve groei van het aantal niet-westerse allochtonen.