Demografie Nederland


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Aandeel allochtonen bevolking Rotterdam


Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) is het onderzoeksbureau dat voor de gemeente Rotterdam statistische gegevens presenteert en onderzoek verricht op maatschappelijk gebied. Het COS biedt de mogelijkheid zelf tabellen samen te stellen, onder andere over de bevolkingssamenstelling van Rotterdam.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling in de etnische samenstelling van de gemeente Rotterdam over de periode 2000-2005 weergegeven, waarbij de bevolking is onderverdeeld in twee hoofdgroepen, namelijk de groep van etnisch-autochtone herkomst en de groep van etnisch-allochtone herkomst.

etnische bevolkingssamenstelling Rotterdam

Beide aandelen van de bevolking naderen elkaar steeds verder, een ontwikkeling die al over een veel langere periode plaatvindt. Uit de tabel blijkt dat over de betrekkelijk korte periode van 2000 tot 2005 deze ontwikkeling zich heeft voortgezet. Het relatieve aandeel van de autochtone bevolking nam met 5,1% af en het relatieve aandeel van de allochtone bevolking nam met 5,1% toe. Het verschil in aandeel ten opzichte van de totale bevolking tussen beide bevolkingsgroepen bedraagt in 2005 nog 8,6%. Als de ontwikkeling zich in hetzelfde tempo als in de periode 2000-2005 voortzet, zal na een volgende gelijke tijdspanne het grootste deel van de Rotterdamse bevolking van etnisch allochtone herkomst zijn.

Bronnen:
-Gemeentelijke Basis Administratie Rotterdam
-Centrum voor Onderzoek en Statistiek, Rotterdam

Gerelateerde artikelen:
Prognose bevolkingsgroepen Rotterdam 2017.
Rapport uit 2002, opgesteld door Centrum voor Onderzoek en Statistiek Rotterdam, met een vooruitberekening van de bevolkingssamenstelling voor het jaar 2017.  
Aandeel allochtonen grote steden.
De demografische ontwikkeling van Rotterdam zet zich ook tussen 2005 en 2015 gewoon voort.