HOESNEL.nl

Ontwikkelingen verlopen in de tijd, wij zijn altijd tot een voorspelling bereid.


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
Trends & Projecties
Publicaties
Hoesnel.nl heeft tot doel overzicht te scheppen in ontwikkelingen en voorspellingen op het gebied van wetenschap en maatschappij. Daartoe proberen wij duidelijk aan te geven welke ontwikkelingen nu lopen en welke concrete voorspellingen daaruit voortvloeien. Alle voorspellingen worden wetenschappelijk onderbouwd.

Wij zijn niet bang om conclusies te trekken, maar zullen ook altijd wijzen op de geldende onzekerheden. Wij zoeken steeds naar bronnen die met elkaar overeenstemmen en bronnen die elkaar juist tegenspreken. De verschillende hoofdstukken zijn waar zij raakvlakken hebben met elkaar verbonden. Wij hopen zo een netwerk van waardevolle informatie te creŽren, dat onze bezoekers in staat stelt snel overzicht te krijgen en waar gewenst direct diepgang te vinden.

Wij zijn onafhankelijk, apolitiek en ontvangen geen financiŽle steun. Alle betrokken medewerkers van Hoesnel.nl delen een bevlogen interesse in de toekomst en een nuchtere, wetenschappelijke instelling. Wij schrijven en redigeren voornamelijk binnen het vakgebied van onze studies.

Lees meer over onze dienst Trends & Projecties.
Bekijk ons aanbod van publicaties.
Lees meer over onze vormgeving.
Wie zijn wij?
Andere, relevante initiatieven van studenten:

Drift66 - Fysische
    Geografie

UGV - Geologie
Storm - Milieukunde
Enviu platform
LHUMP - Duurzame
    ontwikkeling

OSIRIS - Duurzaam Delft
DHO - Duurzaam Hoger
    Onderwijs