Demografie Nederland


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  VN prognose bevolkingsomvang Nederland 2050


The Population Division is onderdeel van een van de organen van de Verenigde Naties, het Department of Economic and Social Affairs. Zij vergaren allerlei informatie op sociaal en economisch gebied met betrekking tot de wereldbevolking. Zij gebruiken die gegevens onder andere voor het maken van toekomstvoorspellingen. Die voorspellingen zijn toonaangevend en worden onder andere gebruikt door intergouvernementale organisaties als de Commission on Population and Development en de Economic and Social Council.

The Population Division presenteert zijn voorspellingen in een rapport met jaarlijkse herziening, de World Population Prospects. Onderstaande tabel is samengesteld op basis van gegevens uit de herziene versie van 2004. De getallen zijn gepresenteerd in eenheden van 1000 mensen.

voorspelling wereldbevolking 2050

De voorspelling van de VN komt overeen met die van het CBS. Beide voorspellen een lichte bevolkingstoename vanaf 2005, die dan in de periode 2035-2040 overgaat in een lichte bevolkingsafname. De gegevens van de VN voorspellen wel een grotere toename van bevolking waardoor die ook na de lichte daling, in 2050 nog steeds een omvang van 17,139 miljoen mensen zal hebben. Het CBS komt tot een lagere voorspelling, namelijk 16,906 miljoen mensen in 2050.


bron: VN, World Population Prospects, 2004 revision

Gerelateerde artikelen:
Bevolkingsprognose 2050
Zie hier de gegevens van het CBS  
Prognose omvang wereldbevolking tot 2050
Voorspelling van de VN. Zelfde tabel, maar dan voor de gehele wereld.