Demografie wereld


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie wereld
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  VN prognose wereldbevolking 2050
door Rolf Schuttenhelm

The Population Division is onderdeel van een van de organen van de Verenigde Naties, het Department of Economic and Social Affairs. Zij vergaren allerlei informatie op sociaal en economisch gebied met betrekking tot de wereldbevolking. Zij gebruiken die gegevens onder andere voor het maken van toekomstvoorspellingen. Die voorspellingen zijn toonaangevend en worden onder andere gebruikt door intergouvernementale organisaties als de Commission on Population and Development en de Economic and Social Council.

The Population Division presenteert zijn voorspellingen in een rapport met jaarlijkse herziening, de World Population Prospects. Onderstaande tabel is samengesteld op basis van gegevens uit de herziene versie van 2004. De getallen zijn gepresenteerd in eenheden van 1000 mensen.

voorspelling wereldbevolking 2050

In de tabel zijn drie scenario's weergegeven, die de onzekerheid van de gebruikte modellen aangeven: Een lage, een gemiddelde en een hoge variant. De laatste kolom is de voorspelling wanneer uitgegaan wordt van een gelijkblijvend geboortencijfer. Alle scenario's laten een duidelijke groei van de wereldbevolking zien over de periode van 45 jaar. De hoogste voorspelling, 11.657.999 duizend mensen, gaat uit van het meest versimpelde model en wordt dus onwaarschijnlijk geacht. De drie varianten van het complexe model geven een voorspelling ten aanzien van de grootte van de wereldbevolking in het jaar 2050 van respectievelijk: 7.679.714 duizend mensen, 9.075.903 duizend mensen en 10.646.311 duizend mensen. Dat is dus een schatting tussen de 7,6 en de 10,7 miljard mensen. De toename ten opzichte van 2005 is respectievelijk: 19%, 40% en 65%.bron: VN, World Population Prospects, 2004 revision

Gerelateerde artikelen:
Verschuiving bevolkingsconcentratie over continenten
De bevolkingsgroei is niet gelijkmatig over de wereld verdeeld. Tussen 2005 en 2050 neemt de bevolking van Afrika met 114% toe. In Europa is zelfs sprake van een bevolkingsafname.
VN prognose bevolkingsomvang Nederland tot 2050
Zelfde tabel, maar dan voor Nederland.
Energieconsumptie tot 2025
Niet alleen meer mensen, ook meer auto's, meer fabrieken enz.
Langetermijnvoorspelling wereldbevolking tot 2300
Een simpele extrapolatie van de huidige demografische modellen.