Klimaatveranderinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Neo-Atlantis: Dutch Responses to Five Meter Sea Level Rise

Als binnen een eeuw de zeespiegel 5 tot 6 meter stijgt, door stijgende temperaturen met als gevolg het afbreken en in zee raken van ijsmassa's van de West-Antarctische IJskap, dan komen regeringsmaatregelen te laat, verhuizen Nederlandse bedrijven en hun werknemers collectief naar hoger gelegen gebieden en wordt het Randstadgebied niet gered. Deze verwachtingen staan in een rapport van het IVM, dat de reactie van de Nederlandse samenleving op een worst-case scenario met zo'n grote zeespiegelstijging onderzocht. De resultaten van deze studie zijn uitgebreid aan bod geweest in de media, onder andere in een uitzending van NOVA en een artikel in het NRC.

In een reactie gaan Rob van Dorland en Caroline Katsman (beiden onderzoekers van de afdeling klimaatonderzoek van het KNMI) in op de vraag hoe realistisch het uitgangspunt van deze studie, dat het zeeniveau in 2030 begint te stijgen om uiteindelijk na 100 jaar 5 meter boven het huidige niveau uit te komen, eigenlijk is. Zij concluderen dat er er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor deze stelling, en dus geen reden voor paniek.

Bronnen:
  • Neo-Atlantis: Dutch Responses to Five Meter sea Level Rise - rapport van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM, Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Uittocht, in het ergste geval (NRC, 22 februari 2005)


Bron oorspronkelijk artikel: KNMI 9 maart 2005