Klimaatverandering


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu

Artikelen:

CO2-opslag
Potentie ondergrondse CO2 opslag.
Artikel over IPCC Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage. Conventionele energiecentrales kunnen hun uitstoot van koolstofdioxide met 80 tot 90% verlagen door toepassing van reeds bestaande technieken. Tevens een voorspelling tot 2095.

emissie
Voorspellingen CO2-emissie.
Voorspelling EIA tot 2025 en langetermijnvoorspelling IPCC tot 2100. Uitstoot van "emerging economies" neemt explosief toe. Lange termijn hangt vooral af van economische ontwikkeling.
Naijl-effecten bij reductie CO2-uitstoot.
Als de CO2-uitstoot piekt in de 21e eeuw en daarna sterk daalt, zal de temperatuurstijging nog eeuwen en de zeespiegelstijging nog millenia voortduren.
Toekomstverkenning CO2 Nederland tot 2020.
Een emissie-reductie van 15% is in Nederland technisch haalbaar en betaalbaar. Bestaande plannen zijn niet voldoende.
Broeikasgassen Nederland: doelstelling en uitstoot.
CO2 moet in 2020 niet 15, maar 30% lager. Doelstelling vergt hoge maatschappelijke kosten en een trendbreuk, zowel in werkelijke uitstoot, alsook in politiek en maatschappelijk denken. en betaalbaar.

ijsgroei
Gemiddelde toename zee ijs Antarctica
Onderzoek met NASA satellietopnamen over de periode 1979-1999 laat een netto groei van het zee ijs oppervlak zien, overeenkomend met locale temperatuurveranderingen.  
IJskap Antarctica groeit
Onderzoek met ESA satellietopnamen over de periode 1992-2003 laat een groei van de ijskap zien, ten gevolge van grotere sneeuwval.  
Gletsjers in Noorwegen groeien de laatste 25 jaar
Heeft met sneeuw en regen te maken, niet met temperatuur.  

ijssmelt
Noordpoolijs terminale patient
Artikel uit AD bespreekt smeltgegevens NSIDC.
2005 wordt smeltrecord Groenland
Uit de reeks van satellietmetingen van CIRES sinds 1978.
2049: Noordpool gesmolten
Simpele extrapolatie van de meetgegevens van het National Snow and Ice Data Centre geeft "best case scenario".  
NASA: Afnemende dikte Noordpoolijs, einde 21ste eeuw alles gesmolten
Oudere studie die het in de derde dimensie bekijkt: De ijskap op de Noordpool wordt iedere 10 jaar 9% dunner.
Binnen tien jaar ijsvrije vaarroute rond Noordpool
Studie Verenigde Naties met betrekking tot scheepvaartverkeer tussen Atlantische en Stille oceaan.
Versnelde smelt gletsjers zuidoosten Groenland
De resultaten van onderzoek van The Climate Group, zomer 2005. Artikel uit Associated Press.
Smelt gletsjers China en Tibet
Resultaat van de 'Chinese Glacier Inventory' met betrekking tot aantal, volume, oppervlak en smelt gletsjers.

Hollandse winters
Minder elfstedentochten?
In de 20e eeuw hadden we er nog 15, in de 21e zullen we het moeten doen met 4 tot 10.

ozonlaag
Herstel van de ozonlaag
IPCC-studie naar het langetermijneffect van het Montreal Protocol.

klimaatverandering algemeen
Professor Sir David King aan het woord
"There is no bigger problem than climate change. The threat is quite simple, it's a threat to our civilization". Britse klimaatprofeet geinterviewd door The Climate Group. Artikel in Engels.
Toekomstig klimaat Nederland
Naar aanleiding van de KNMI 2006 klimaatscenario's. Met concrete voorspellingen voor temperatuurstijging en ontwikkeling van de neerslag in Nederland.

temperatuurstijging
IPCC Temperatuurvoorspelling 2020
Analyse van de voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change voor de Noordpool, Groenland, Nederland en Antarctica.
IPCC Temperatuurvoorspelling 2050
Analyse van de voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change voor de Noordpool, Groenland, Nederland en Antarctica.
Eerste voorspellingen IPCC rapport 2007 bekend
Een GCM met drie scenario's getest: Gemiddeld 3,7 graden warmer bij een verdubbeling van de CO2 concentratie in honderd jaar.
Terugkoppeling temperatuur en CO2
Doordat het warmer wordt, neemt via natuurlijke processen de CO2-concentratie toe, waardoor het warmer wordt, enz. Huidige voorspellingen mbt temperatuurstijging zouden te conservatief zijn.

zeespiegelstijging
Rijzend smeltwater - Smeltend landijs is hoofdoorzaak van stijging zeespiegel
Op zoek naar een verklaring voor de huidige zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Smelten van landijs, thermische uitzetting van de oceaan, verandering in de zoetwaterhuishouding op de continenten of locale fluctuaties als gevolg van een herverdeling over de oceanen.
Neo-Atlantis: Dutch Responses to Five Meter Sea Level Rise
Een voorstelling van het "worst case scenario" en of we dat voor 2130 kunnen verwachten.
De echte kustlijn van Nederland
Kust is een relatief begrip.
Zeespiegelstijging Nederland
Berekend volgens de meest recente gegevens KNMI (2006) en IPCC (2007).