Economische ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Economische
    ontwikkeling

     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Grote verschuiving wereldeconomie: BRIC-economieŽn worden machtiger dan G6
door Rolf Schuttenhelm

De gerenomeerde Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs voorspelt de komst van vier nieuwe economische grootmachten: BraziliŽ, Rusland, India en China, samen BRIC genoemd. Op korte termijn zullen de BRIC-economieŽn samen een grotere economische macht vormen dan de huidige G6 van rijke geindustrialiseerde landen, te weten de Verenigde Staten, Groot-BrittaniŽ, Duitsland, Frankrijk, ItaliŽ en Japan. De voorspelling is door Goldman Sachs gepresenteerd in Global Economics Paper No. 99: "Dreaming with BRICs: The Path to 2050".

samenvatting paper
In oktober 2003 zijn de BRIC-economieŽn, uitgedrukt in dollars, samen kleiner dan 15% van de G6. Tegen 2025 is dat meer dan 50%. In minder dan 40 jaar (tov 2003) kunnen de BRIC-economieŽn samen, uitgedrukt in dollars, groter zijn dan de G6. Van de huidige G6 zullen alleen de Verenigde Staten en Japan overblijven bij de 6 grootste economieŽn in 2050.

Tweederde van de toename in dollarwaarde van het bruto nationaal product zal worden veroorzaakt door "echte" economische groei. Het overige deel wordt veroorzaakt door herwaardering van de locale valuta ten opzichte van de dollar. De wisselkoers van de BRIC's valuta kan in de komende 50 jaar met 300% stijgen, gemiddeld 2,5% per jaar.

De verschuiving van het BNP in vergelijking met de G6 geschiedt geleidelijk over de periode tot 2050, maar zal het sterkst zijn in de eerste 30 jaar. De economische groei zal significant afnemen naar het einde van de periode. Alleen India zal na 2050 een economische groei van meer dan 3% per jaar kunnen volhouden. Inwoners van de BRIC-landen, zullen per individu gemiddeld armer blijven dan in de G6-landen, met uitzondering van Rusland. Het gemiddelde inkomen in China zal in 2050 ongeveer gelijk zijn aan het gemiddelde inkomen in de gevestigde economieŽn, ongeveer 30.000 dollar per jaar.

In 2009 kan de jaarlijkse toename in investeringen, uitgedrukt in dollars, al groter zijn dan van de G6. De toename is dan verdubbeld ten opzichte van 2003. In 2025 is de jaarlijkse toename in investeringen van de BRIC-landen twee keer zo groot als van de G6 en in 2050 zelfs 4 keer zo groot.

De belangrijkste aanname van de voorspelling van Goldman Sachs is een voortdurende economische hervorming in de BRIC-landen. De uitdagingen voor de verschillende landen zijn groot en daarmee is de voorspelling onzeker. Als de landen slagen in hun doelstellingen en de uitkomst van de projectie benaderen, zullen de gevolgen voor de wereldeconomie groot zijn.

Het belang van de BRIC-economieŽn als stuwende kracht voor groei in de economische vraag en als investeerder kunnen sneller en dramatischer veranderen dan tot nog toe verwacht. Grotere economische groei in de BRIC-economieŽn kan compensatie bieden voor de vergrijzing en afname in economische groei in de gevestigde economieŽn.

Grotere economische groei van de BRIC-economieŽn kan leiden tot een toename in de kapitaalbehoefte. De BRIC zal sterker vertegenwoordigd zijn als investeerder. Geldstromen zullen zich bewegen ten gunste van de BRIC, wat onder andere zal leiden tot de genoemde veranderingen met betrekking tot de wisselkoersen.

Door stijging van de inkomens zal de koopkracht toenemen en het uitgavepatroon veranderen. Deze ontwikkeling zal van bepalende invloed zijn op de ontwikkeling van vraag en prijs van een groot aantal productgroepen.

Het aandeel van de huidige gevestigde economieŽn in de wereldeconomie neemt af. De daarbij optredende verschuiving in investeringen kan grote kansen bieden voor globaal opererende bedrijven. Het is van toenemend strategisch belang om vertegenwoordigd te zijn in de juiste ontwikkelende markten.

De lijst van de tien grootste economieŽn op aarde kan er duidelijk anders uit zien in 2050. De grootste economieŽn volgens het BNP zullen niet langer de rijkste zijn, volgens gemiddeld inkomen.


de getallen

voorspelling economie BRIC groter dan G6
Bron: GS. Global Economics Paper No. 99


Bovenstaande figuur vergelijkt de ontwikkeling van het BNP van de BRIC en de ontwikkeling van het BNP van de G6. Alhoewel volgens de voorspelling het BNP van de G6 met meer dan 150% toeneemt, wordt de G6 snel ingehaald door de BRIC. Het BNP van de BRIC neemt in 50 jaar met meer dan 3000% toe. In 2003 komt de waarde overeen met 15% van het BNP van de G6. In 2025 zal het BNP van de BRIC meer dan de helft van het BNP van de G6 zijn en nog voor 2040 zal het BNP van de BRIC zelfs groter zijn dan de g6. In 2050 zal het BNP van de BRIC volgens de voorspelling al meer dan 60% groter zijn dan het BNP van de G6.


voorspelling economische vraag BRIC 4 maal groter dan G6
Bron: GS. Global Economics Paper No. 99


Bovenstaande figuur vergelijkt de toename van de vraag in de BRIC-economieŽn met de toename van de vraag in de G6. Zowel in de BRIC als in de G6 neemt de vraag jaarlijks toe en wordt die jaarlijkse toename op langetermijn groter. De laatste ontwikkeling verloopt in de BRIC-landen veel sneller: In 2010 is de toename van de totale vraag gelijk aan die in de G6. Veertig jaar later, in 2050, is de toename van de totale vraag in de BRIC met ruim 800% toegenomen en 4 keer zo groot als in de G6.


voorspelling toename gemiddeld inkomen in China
Bron: GS. Global Economics Paper No. 99


Bovenstaande figuur laat de snelle groei van het BNP per inwoner in China zien. De grafiek laat het BNP per inwoner van de Verenigde Staten bovenop het BNP per inwoner in China zien. De som van beide waarden geeft dus de voorspelling van ongeveer 120.000 dollar per jaar in 2050. In de periode van 2000 tot 2050 neemt het BNP per inwoner in China toe met 3571%, van 854 dollar in 2000 tot 31.357 dollar in 2050, een waarde die overeen komt met het huidige gemiddelde BNP per inwoner in de gevestigde economieŽn.


voorspelling grootste economieŽn wereld in 2050
Bron: GS. Global Economics Paper No. 99


Bovenstaande figuur geeft weer wat volgens de voorspelling de grootste economieŽn van de wereld zullen zijn in 2050. Er zal niet langer sprake zijn van een G6 of een G8, maar van een G3 van de drie grootste economieŽn. De grootste economie zal China zijn, met een BNP van 44.453 miljard dollar. De Verenigde Staten zullen de tweede economie zijn, met een BNP van 35.185 miljard dollar, gevolgd door India als derde economie, met een BNP van 27.803 miljard dollar. De overige landen staan op grote afstand. De volgorde is Japan als nummer 4, BraziliŽ als nummer 5, Rusland als nummer 6, Groot-BrittaniŽ als nummer 7, Duitsland als nummer 8, Frankrijk als nummer 9 en ItaliŽ als nummer 10. In de G6 van 2050 komen geen landen uit West-Europa voor.bron: Goldman Sachs, Global Economics Paper No. 99: Dreaming with BRICs: The Path to 2050, oktober 2003.


Gerelateerde artikelen:
Voorspellingen Keystone India
Een enigzins gekleurde prognose voor de Indiase economie tot 2050.  
Energieconsumptie tot 2025
Groei economie, groei energiebehoefte. Energieconsumptie "emerging economies" overschrijdt rond 2020 de totale energieconsumptie van de gevestigde economieŽn.  
Bevolkingsomvang India wordt groter dan China
Vanaf 2030 heeft India 's werelds grootste bevolkingsomvang. In 2050 heeft India 1.593 miljoen inwoners.