Energie ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Energieconsumptie tot 2025
door Rolf Schuttenhelm

In het licht van een groeiende wereldbevolking en een sterke drang tot economische ontwikkeling in grote delen van de niet-westerse wereld is het te verwachten dat de wereldwijde energiebehoefte in de loop van de 21e eeuw verder zal stijgen. De energieconsumptie is het deel van de energiebehoefte waarin daadwerkelijk kan worden voorzien. Energieconsumptie is dus niet alleen gebonden aan de vraag, de energiebehoefte, maar ook aan het aanbod.

De huidige energiemarkt is vrijwel volledig afhankelijk van fossiele branstof. In het westen zijn dat voornamelijk aardolie en aardgas. Hoe groot het aanbod is van aardolie en aardgas is onduidelijk. De huidige producenten hebben in verband met investeringen belang bij positieve schattingen. Er is evenwel een dalende trend zichtbaar in productie van veel bekende velden en in de ontdekking van nieuwe velden.

Onder invloed van geldende onzekerheden is het lastig een voorspelling van de energieconsumptie te maken. Toch is zo'n voorspelling, mits betrouwbaar, erg waardevol. Er valt uit af te leiden in hoeverre in de energiebehoefte wordt voorzien en dus kan er voorspeld worden of er op wereldschaal sprake zal zijn van economische groei en of er sprake zal zijn van crises op de energiemarkt, bijvoorbeeld wanneer oude energiebronnen uitgeput raken, of wanneer nieuwe energiebronnen niet op tijd in de vraag kunnen voorzien. Een betrouwbare voorspelling van de daadwerkelijke energieconsumptie geeft verder een reeel beeld van de toekomstige CO2 emissie en de te verwachten gevolgen met betrekking tot klimaatverandering, danwel de mate van noodzaak om te investeren in energiebronnen met een lagere uitstoot van CO2.

EIA voorspelling
De Energy Information Administration (EIA) is de statistische rekenmachine van het Amerikaanse ministerie van energie. In hun International Energy Outlook presenteren zij concrete voorspellingen ten aanzien van ontwikkelingen in de energiemarkt. Zij plaatsen die gegevens in een beschouwing over de toestand van de wereldeconomieŽn. In de presentatie van 2005 (IEO2005) worden gegevens gepresenteerd aan de hand van bekende data tot 2002. De economische context van de voorspellingen gaat uit van een sterke voortzetting van de wereldwijde energieconsumptie, met name in de zich sterk ontwikkelende economieŽn van AziŽ. De beschikbare energievoorraden zouden tot het einde van de projectie in 2025 in voldoende mate aan de vraag kunnen voldoen.

voorspelling wereldwijde energieconsumptie tot 2025

Bovenstaande grafiek is afkomstig uit de IEO2005 presentatie. In bovenstaande grafiek wordt de energieconsumptie uitgedrukt in quadrillion Btu, ofwel biljard British thermal units. In 2002 is de wereldwijde energieconsumptie 412 biljard Btu, ofwel 434 triljard Joules. De EIA verwacht dat in 2025 de energieconsumptie zal zijn gestegen tot 645 biljard Btu, ofwel 680 triljard Joules. Dat is een toename van 57% in een periode van slechts 23 jaar.

Dat het met name de groeiende economieŽn van AziŽ zijn die verantwoordelijk zijn voor de toenemende energieconsumptie blijkt uit onderstaande figuren, eveneens afkomstig uit het EIA-rapport.

voorspelling energieconsumptie tot 2025 per regio
voorspelling energieconsumptie groeiende economieŽn tot 2025


"Emerging Asia" verbruikt in 2002 88.43001 biljard Btu. In 2025 is de energieconsumptie gestegen tot 196,6383 biljard Btu. Dat is een toename van 122% in een periode van slechts 23 jaar. In 2025 verbruiken de groeiende economieŽn van AziŽ, Afrika en Zuid-Amerika samen meer energie dan de gevestigde economieŽn van AziŽ, Europa en Noord-Amerika. De nieuwe economische groeiers verbruiken in 2025 samen 295,1 biljard Btu terwijl de gevestigde economien samen 271,8 biljard Btu verbruiken. Ondanks de regionale verschillen zal de energieconsumptie volgens de voorspelling van de EIA in alle regio's op aarde toenemen.

IEA voorspelling
De EIA IEO concurreert met de IEA WEO, ofwel de World Energy Outlook van het Internationaal Energie Agentschap, de toonaangevende intergouvernementale organisatie ten aanzien van de wereldenergiemarkt. Zij beheren en presenteren gedetailleerde statistieken over de wereldwijde energieconsumptie tot op heden, maar zijn minder vrijgevig dan bijvoorbeeld het EIA als het aankomt op concrete voorspellingen. In de World Energy Outlook 2004 voorspelt het IEA de ontwikkeling van de energieconsumptie tot 2030 als volgt:

The IEAís latest analysis from their flagship World Energy Outlook series indicates global primary energy demand is set to increase by 1.7% per year from 2000 to 2030. The increase will be equal to two-thirds of current demand. The projected growth is, nevertheless, slower than growth over the past three decades, which ran at 2.1% per year.

Fossil fuels will remain dominant, accounting for more than 90% of the increase in energy use to 2030. Natural gas demand will grow fastest, but oil will still be the largest individual fuel source. Though new, renewable forms of energy will grow rapidly, they start from a small base and cannot displace fossil fuels as the over-riding source of energy in this timescale.

Het IEA verwacht een toename van de energiebehoefte van tweederde in de periode van 2004 tot 2030, een voorspelling die in dezelfde lijn licht als de projectie van het EIA over de periode 2002 tot 2025. Volgens het IEA zullen fossiele brandstoffen voor 90% in de voorspelde toename in energiebehoefte kunnen voorzien (*). Bronnen van duurzame energie zullen in de periode tot 2030 geen grote rol spelen. Omdat volgens het IEA fossiele brandstoffen de belangrijkste energiebron blijven, zal de toename van de energieconsumptie gelijk opgaan met een toename in CO2 uitstoot.

Het IEA stelt verder dat tweederde van de stijging in de energiebehoefte tot 2030 wordt veroorzaakt door ontwikkelende landen, zoals China en India. De oliemarkt zal nog sterker afhankelijk raken van OPEC-landen, met name die in het Midden-Oosten.


(*) Het IEA gaat daarbij uit van de eigen voorspelling ten aanzien van olie- en gasproductie, namelijk dat deze nog zal stijgen tot in ieder geval 2030. Dat wordt fel betwist door de ASPO, de Association for Peak Oil and Gas. De ASPO voorspelt dat PeakOil, het maximum in olieproductie, al in 2008 zal plaatsvinden.

bronnen:
-International Energy Outlook 2005. Energy Information Administration, juli 2005.
-World Energy Outlook 2004. Internationaal Energie Agentschap.
-Jean LaherrŤre, 2005. Peak in 2008. ASPO Lisbon, 16 mei 2005.Gerelateerde artikelen:
Voorspellingen CO2-emissie
Toename energieconsumptie, toename CO2-emissie.  
ITER stappenplan tot rendabele kernfusie
Hoe groot de energiebehoefte ook is, tot 2050 zal kernfusie er niet in kunnen voorzien.  
Eerste voorspellingen IPCC rapport 2007 bekend
Wereldwijd verdubbeling van de CO2 uitstoot in de komende 100 jaar, volgens het ECHAM5 model.  
VN prognose wereldbevolking 2050
In 2025 hebben we tussen 7,5 en 8,3 miljard mensen op aarde. Die inderdaad ook allemaal hun mobiele telefoon in de oplader willen stoppen.  
BRIC-economieŽn worden machtiger dan G6
Grote verschuiving wereldeconomie: BraziliŽ, Rusland, India en China hebben nog voor 2040 een totaal BNP dat hoger ligt dan het totale BNP van de G6. De Verenigde Staten kunnen meekomen, West-Europa is gezien.  
Acht misvattingen over energie
Is er een oplossing voor de energiecrisis? Door de groeiende energiebehoefte en het gebrek aan op korte termijn beschikbare alternatieven blijven we afhankelijk van olieimport. Ook Steenkoolenergie blijft en kernenergie zal toenemen.