Klimaatveranderinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Naijl-effecten bij reductie CO2 uitstoot.
door Rolf Schuttenhelm

Als de CO2 emissie ergens in de 21e eeuw zijn maximum bereikt en dan rond 2100 een zelfde waarde heeft als rond het jaar 2000, om daarna nog verder af te nemen, wat zijn dan de te verwachten na-ijl effecten? In het IPCC Third Assessment Report is aan de hand van dat scenario een voorspeling gemaakt met betrekking tot de verandering en uiteindelijke stabilisatie van de CO2 concentratie in de atmosfeer, de gemiddelde temperatuur, de zeespiegelstijging onder invloed thermische uitzetting van de oceanen en de zeespiegelstijging onder invloed van smelt van gletsjers. Het scenario van een dergelijk patroon in de toekomstige CO2 uitstoot is hypothetisch en de voorspellingen zijn complex en onzeker. Het IPCC heeft dan ook geen specifieke waarden aan de concentraties gegeven en het verloop van de curves ook niet gekoppeld aan exacte jaartallen. Wel hebben ze een analyse gemaakt die aangeeft wanneer de curves hun asymptoot bereiken.

IPCC langetermijnvoorspelling naijlen temperatuur en zeespiegel
Figuur: Temperatuur- en zeespiegelstijging ijlen lang na bij reductie CO2 emissie. Bron: IPCC, TAR

De CO2-concentratie stabiliseert na 100 tot 300 jaar. De temperatuur zal nog "enkele eeuwen" stijgen. De zeespiegelstijging onder invloed van thermische uitzetting stopt na "enkele eeuwen tot millenia", terwijl de zeespiegelstijging onder invloed van het smelten van gletsjers nog millenia zal voortduren.


Bron: IPCC, Third Assessment Report.


Gerelateerde artikelen:
Voorspellingen CO2-emissie
Hoe realistisch is het hierboven geschetste scenario? Volgens het IPCC is het mogelijk, maar de CO2-emissie zou rond 2100 ook 6 keer hoger kunnen liggen.
Eerste voorspelling IPCC rapport 2007
Rond 2100 een verdubbeling van de CO2-concentratie ten opzichte van 2000.