Klimaatveranderinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Eerste voorspellingen IPCC rapport 2007 bekend
door Rolf Schuttenhelm

Het Deutsches Klimarechenzentrum en het Max Planck Institut hebben hun bijdrage voor het IPCC Assessment Report No. 4 (AR4) al af. AR4 is het volgende grote klimaatrapport dat pas wordt gepresenteerd in 2007. De Duitsers zijn evenwel al klaar met het testen van hun GCM, ECHAM5-MPI-OM, dat is ontwikkeld door het Max Planck Institut. Het is een verbeterde versie van het ECHAM4 GCM dat een bijdrage heeft geleverd aan het vorige IPCC rapport, het TAR, uit 2001.

Van het ECHAM5-model zijn drie verschillende klimaatscenario's gepresenteerd, A1B, A2 en B1, met berekeningen voor de wereldwijde CO2 concentratie en de wereldwijde gemiddelde temperatuurtoename tot 2100.

In de onderstaande figuren zijn beide ontwikkelingen voor de drie scenario's weergegeven:

stijging CO2 concentratie tot 2100
bron figuur: Max Planck Institut
stijging gemiddelde temperatuur tot 2100
bron figuur: Max Planck Institut

In beide gevallen is het A2 scenario het meest "pessimistisch" met de grootste voorspelde toename in CO2 concentratie en gemiddelde temperatuur. Het B1 scenario is het meest "optimistisch". Voor 2050 liggen de temperatuurscenario's redelijk op een lijn. Ze voorspellen een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde van ongeveer 1,5 graden ten opzichte van het gemiddelde uit de meetreeks 1961-1990. Voor 2100 lopen de scenario's verder uiteen, tussen een minimale temperatuurstijging van 2,5 en maximaal 4,1 graden.

Het gematigde A1B scenario voorspelt dat de CO2 concentratie in 2100 zal zijn verdubbeld ten opzichte van het jaar 2000, tot een waarde van tot 700 ppmv. Het B1 scenario is voorzichtiger met een voorspelling van 540 ppmv terwijl het A2 scenario juist een sterkere toename van de CO2 concentratie verwacht tot 830 ppmv in 2100.

De ontwikkeling van de CO2 concentratie, loopt volgens het GCM parallel aan de temperatuurstijging, waaruit een sterk verband blijkt.


Bronnen:
-Deutsches Klimarechenzentrum, Simulations of Climate Change for IPCC AR4.
-Max Planck Society, Climate Change More Rapid than Ever, September 30th, 2005

Gerelateerde artikelen:
IPCC Temperatuurvoorspelling 2020
Nederland 1,6 graden warmer dan 1990. Oudere voorspelling (TAR)
IPCC Temperatuurvoorspelling 2050
Nederland 2,6 graden warmer dan 1990. Oudere voorspelling (TAR)
Voorspellingen CO2-emissie
EIA voorspelling tot 2025 en langetermijnvoorspelling IPCC tot 2100. Grote toename, grote onzekerheid.