Mens & Milieu


home
over hoesnel.nl
zoeken
Mens & Milieu
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Invloed klimaatverandering op natuur en EHS
door Rolf Schuttenhelm

Bij eventueel optredende klimaatverandering zijn sommige Nederlandse natuurtypen kwetsbaarder voor aantasting dan andere. Voor het behoud van deze natuurtypen is versterking van een deel van de Ecologische Hoofdstructuur in de toekomst nodig. Dat stelt het rapport 'De Ecologische Hoofdstructuur en klimaatverandering: waar kunnen we het beste investeren in meer ecologische veerkracht?' van het kennisinstituut Alterra.

Klimaatverandering kan zich in de nabije toekomst in Nederland uiten als een lichte stijging van de temperatuur en door het frequenter optreden van extreme weersomstandigheden als lange perioden van droogte of sterk verhoogde neerslag en waterafvoer. Vooral het vaker optreden van weersextremen kan een verstorend effect hebben op de Nederlandse natuur en dan met name op sterk waterafhankelijke ecosystemen. Alterra definiŽert de betreffende, kwetsbare natuurtypen als Natte heide-hoogvenen, Natte schraallanden, Beken en beekdalbossen, Moerassen en Duin- en kweldersystemen, waarbij de laatste in het rapport buiten beschouwing wordt gelaten.

Alterra
MinLNV EHS
Kwetsbare bewoner natte natuur Oost- en Zuid-Nederland.

Kwetsbare bewoner natte natuur Oost- en Zuid-Nederland:
Alpenwatersalamander. Bron: Natuurfotografie.be

Om de ecologische veerkracht van de genoemde gebieden te versterken moeten de natuurgebieden intern ontsnipperd worden en beter in verbinding worden gebracht met de Ecologische Hoofdstructuur. De kans op het uitsterven van soorten wordt dan kleiner. Om dit doel te bereiken is 3000 tot 4000 hectare nieuwe natuur nodig en moeten onder andere de Krimpenerwaard en de IJsseldelta een sterkere natuurfunctie krijgen. Verder moeten de typische natuurgebieden op het Drentse plateau en op het Brabantse plateau betere interne verbindingen krijgen. Hetzelfde geldt voor de "natte as" van voornamelijk laagveenmoerasgebieden in West-Nederland. Voorts moeten landsgrensoverschrijdende ecologische verbindingen worden verbeterd.Bron: Paul Opdam & Rogier Pouwels; De Ecologische Hoofdstructuur en klimaatverandering: waar kunnen we het beste investeren in meer ecologische veerkracht? Alterra, april 2006.Gerelateerde artikelen:
Toekomstig klimaat Nederland.
Nederland 0,9 tot 2,8 graden warmer dan 1990. Ook over de verandering van het neerslagregime.
Toekomstverkenning ruimtelijk beleid Nederland.
Bij toepassing van de EHS is sprake van sectoraal ruimtelijk beleid, een richting die in de toekomst terrein kan winnen.
Afname biodiversiteit gaat verder.
Met onder andere een stappenplan voor realisatie van de EHS.