Mens & Milieu


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

Voorspellingen:

bodem- en waterverontreiniging
2010: Stikstofconcentratie oppervlaktewater 32% lager dan 1985, doelstelling niet gehaald.
2010: Fosforconcentratie oppervlaktewater 13% lager dan 1985, doelstelling niet gehaald.
2015: Milieudoelstelling nitraat in grondwater benaderd.

bodemdaling
2050: Slochteren 42 cm gezakt.
2050: Eems-Dollard 30 cm gezakt.

ecologie
2009: Ontwikkeling Natura 2000 in Nederland afgerond.
2015: 110.000 ha extra grond gekocht voor EHS
2018: 40.000 ha particuliere grond onderdeel van EHS
2018: Ontwikkeling EHS voltooid: 725.000 ha natuur
2050: Mondiale biodiversiteit 7% kleiner dan in 2000.

luchtverontreiniging
2009: EU blokkeert invoering roetfilter niet langer.
2010: Nederland grotendeels onder kritische norm fijnstofconcentratie.
2010: Fijnstofemissie 10 tot 15% lager dan 2000.
2010: Grote delen randstad nog boven norm stikstofdioxide.
2020: Fijnstofemissie constant niveau tov 2010.
2020: SO2-concentratie 20% gedaald tov 2005.
2020: NO2-concentratie 16% gedaald tov 2005.
2020: ozonconcentratie 18% gestegen tov 2005.

ruimtelijke ordening
2010: Landbouwareaal Nederland zichtbaar kleiner dan historische situatie.
2040: Werkgelegenheid landbouw gehalveerd tov 2002.Zie ook:
Voorspellingen Demografie Nederland
Voorspellingen Demografie wereld
Voorspellingen Economische ontwikkeling
Voorspellingen Energie ontwikkeling
Voorspellingen Klimaatverandering
Voorspellingen Maatschappelijke ontwikkeling
Voorspellingen Mens & Dier