Energie ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Voorspellingen Peak Oil 50 jaar uiteen
door Rolf Schuttenhelm

Olie wordt duurder, olie wordt schaarser. Terwijl de vraag naar olie in de toekomst zal blijven stijgen, zal de productie een maximum bereiken en daarna dalen.

Het keerpunt wordt Peak Oil genoemd, het moment waarop de olieproductie het maximum bereikt. Daarna zullen vraag en aanbod van olie steeds verder uit elkaar lopen en lijkt een energiecrisis onafwendbaar. Ondanks het enorme belang van het begrip PeakOil voor de wereldeconomie, draait de wetenschappelijke discussie omtrent Peak Oil niet om de economische gevolgen of de noodzaak voor het vinden van alternatieve energiebronnen, nee, de discussie gaat voornaleijk over Peak Oil zelf. Wanneer zal Peak Oil optreden? Het resultaat is een chaos aan voorspellingen.

De Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO) waarschuwt al jaren voor het spoedig bereiken van het maximum in de olieproductie. Tegenstanders betitelen ASPO als onrustzaaiers en wijzen erop dat ASPO, bij het naderen van de cruciale datum, de voorspelling voor Peak Oil enkele malen richting toekomst heeft verzet. Grote, officiële organisaties op de energiemarkt, zoals het Internationaal Energie Agentschap uiten veel voorzichtiger verwachtingen voor de toekomst van de olieproductie. Critici betichten deze organisaties van banden met de olieindustrie en andere, politieke belangen bij het behouden van rust op de oliemarkt. Ook oliemaatschappijen en individuele wetenschappers presenteren verwachtingen voor het optreden van Peak Oil. De onderstaande figuur geeft een overzicht van de meest recente voorspellingen voor de verwachte piek het verdere verloop van de olieproductie.

Verschillende scenario's Peak Oil.


De scenario's liggen ver uiteen en tekenen de chaos met betrekking tot het onderwerp. De voorspelling van de ASPO gaat nog steeds uit van het optreden van Peak Oil in de komende paar jaar. De Canadese onderzoeksinstelling IHS Energy is het meest terughoudend en verwacht dat de olieproductie pas na 2055 zal dalen. De OPEC en het IEA verwachten de maximale olieproductie volgens hun meest recente voorspellingen tussen 2025 en 2035.

bronnen:
-TrendLines Peak Oil Depletion Scenarios 2005. www.trendlines.ca
-Jean Laherrère, 2005. Peak in 2008. ASPO Lisbon, 16 mei 2005
-www.ihsenergy.caGerelateerde artikelen:
Twee scenario's voor olieprijs en wereldeconomie.
Toename vraag, afname aanbod. Eigenlijk is de toekomst van de olieprijs heel simpel. Toch nog kort twee hypothetische scenario's.
Wereld olieconsumptie tot 2025.
Hoe sneller de stijging van de olieconsumptie, hoe sneller Peak Oil zich aandient?
ITER stappenplan tot rendabele kernfusie
Nieuwe energiebronnen vereisen grote investeringen. Met zoveel onduidelijkheid en tegenspraak op de energiemarkt kan je alleen een "best case scenario" opstellen.
Misvattingen over energie
Wat we nog harder nodig hebben dan een onuitputbare, schone energiebron: Duidelijkheid.