Energie ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Wereld olieconsumptie tot 2025

Olie wordt duurder, olie wordt schaarser. Een van de drijvende krachten achter de stijging van de olieprijs is de toename van de olieconsumptie.

In de onderstaande figuur is een voorspelling afgebeeld ten aanzien van de wereld olieconsumptie vanaf 2002. De gegevens zijn afkomstig uit de International Energy Outlook 2005 van de Amerikaanse Energy Information Administration.

Voorspelling olieconsumptie wereld tot 2025.


Volgens de voorspelling zal de olieconsumptie van de wereld in de periode tussen 1990 en 2025 min of meer gelijkmatig stijgen. Over de toekomstprojectie van 2002 tot 2025 zal de olieconsumptie met gemiddeld 1,9% per jaar toenemen. In 2025 zal de gemiddelde olieconsumptie van de hele wereld 52% hoger zijn dan in 2002. De totale olieconsumptie bedraagt dan 119,2 miljoen vaten per dag.

De onderstaande figuur presenteert een vergelijking van de ontwikkeling van de olieconsumptie van West-Europa en China.

Vergelijking olieconsumptie China en West-Europa.


Volgens de voorspelling van de EIA blijft de olieconsumptie van West-Europa in de periode tot 2025 vrijwel constant, met een toename van slechts 8%. In dezelfde periode neemt de olieconsumptie van China met maar liefst 173% toe.

In 1990 was de olieconsumptie van West-Europa nog 4,5 keer zo groot als die van China. In 2025 zal het verschil zijn teruggelopen tot 5%. In West-Europa verbruiken we dan 14,9 miljoen vaten olie per dag, terwijl de olieconsumptie van China 14,2 miljoen vaten per dag zal bedragen.


Bron: International Energy Outlook 2005, Energy Information AdministrationGerelateerde artikelen:
Voorspellingen Peak Oil 50 jaar uiteen
Maar het is onherroepelijk: Terwijl de vraag naar olie blijft stijgen, zal het aanbod afnemen.
Energieconsumptie tot 2025
Vergelijkbare voorspelling voor de totale energieconsumptie.
Misvattingen over energie
Het Westen blijft afhankelijk van olieimport.
Voorspelling steenkoolverbruik tot 2025.
Vergelijkbare voorspelling voor steenkool.
Voorspelling toekomst kernenergie
Vergelijkbare voorspelling voor kernenergie.