Energie ontwikkeling


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu

Artikelen:

algemeen
Misvattingen over energie.
Wat wel en wat niet de nabije toekomst van de energiemarkt is. Overzichtsartikel met veel verwijzingen.

biobrandstoffen
P+ vergelijkt kansen biodiesel versus biogas.
De ontwikkeling van biodiesel is nog niet goed op gang en nu is er al een ander product.
Project 'Samen Schoon op Weg' propageert actieve aanpak verkoop schone brandstoffen.
Het wil nog niet echt lopen met biodiesel. Tijd voor een promotieproject.
Toekomst biomassa.
Over nieuw samenwerkingsverband tussen Wageningen en het ECN om het rendement van biomassa te verhogen.

energieconsumptie
Energieconsumptie tot 2025
De EIA, een tak van de Amerikaanse overheid, voorspelt een dramatische groei van de energieconsumptie wereldwijd, maar met name in AziŽ.
Wereld olieconsumptie tot 2025
Toekomstverkenning van de olieconsumptie van de wereld, West-Europa en China.

energiemarkt
Prijs elektriciteit fors gestegen.
Tussen 2000 en 2006 is de Nederlandse elektriciteitsprijs met 40% gestegen en voor Europese begrippen erg duur.
Stroomstoringen
Huidige en toekomstige ontwikkelingen mbt betrouwbaarheid elektriciteitsvoorziening.

fossiele brandstof
Voorspellingen Peak Oil 50 jaar uiteen.
Het beste dat we konden doen, is de onduidelijkheid erkennen.
Aardgasproductie Nederland tot 2012.
Kleine velden raken op, Slochteren houdt de productie voorlopig netjes in evenwicht.
Plafond gaswinning Groningen kost geld.
Stelt kosten-baten-analyse CPB.
Wereld reserves fossiele brandstoffen.
Overzichtsartikel van de toereikendheid van voorraden aardolie, aardgas en steenkool volgens gegevens H-H. Rogner. Met onderscheid tussen bewezen en speculatieve reserves en geografische verdeling.
Modelberekening reserves ertsen en fossiele brandstoffen.
Nederlandstalige samenvatting van onderstaande studie naar toereikendheid fossiele energiereserves.
Reserve lifetime predictions of some ores and fossil fuels.
Modelberekening van voorraden fossiele brandstoffen, Engelstalig hoofdartikel. Behandeld ook geologische en opgeslagen reserves van enkele metalen.

kernenergie (splitsing)
Voorspelling kernenergie tot 2025.
Kernenergie is relatief schoon en de techniek is beschikbaar. Het lijkt dus de ideale energiebron voor de nabije toekomst.
Kerncentrale Borssele uiterlijk 2033 dicht.
Persbericht.

kernfusie
ITER stappenplan tot rendabele kernfusie.
Als er nu wordt begonnen en alles volgens plan verloopt moeten we nog 50 jaar wachten.

steenkool
Voorspelling steenkoolverbruik tot 2025.
Steenkoolverbruik gaat tegen de verwachting in wereldwijd, maar met name in China, fors toenemen.

windenergie
Toename duurzame energie te laag, ondanks nieuwe windturbines.
Nederland blijft ambitieus met windenergie, maar haalt daarmee niet de doelstelling van 10% duurzame energie.