Energie ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Misvattingen over Energie

Wat is de nabije toekomst van de energievoorziening? Blijven we afhankelijk van fossiele brandstoffen en dure olieimport? Wat levert het op als we zuiniger zijn? Zijn wij daar eigenlijk wel toe bereid? Wel of geen kernenergie? Hoe snel komt waterstof en andere energietechnologie?

Philip J. Deutch geeft antwoord op deze vragen in "Wat wij allemaal niet weten, acht misvattingen over ENERGIE", NRC Handelsblad, 19 november 2005. In het artikel geeft Deutch commentaar op acht stellingen die hij als misleidend of onwaar ziet. Op weg naar duidelijkheid vertelt hij hoe het volgens hem wel zit en presenteert hij enkele alternatieve voorspellingen. "Hoe eerder wij ons realiseren dat onze mooie doelen niet haalbaar zijn, des te eerder kunnen we het hebben over echte oplossingen voor de energiecrisis."


Het Westen kan een einde maken aan zijn afhankelijkheid van geÔmporteerde aardolie
"Dat maken wij niet meer mee."
"Energie-zelfvoorziening" zou een einde maken aan onderbrekingen in de aanvoer en internationale spanningen. De aardolie import is nu al zo groot dat de afhankelijkheid een feit is. In de toekomst zal de olieproductie van het Westen afnemen, terwijl de energiebehoefte dramatisch zal stijgen.

Klik hier voor een beeld van de geografische spreiding van de voorraden fossiele brandstoffen.

Hoe snel stijgt de energiebehoefte eigenlijk? Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration neemt het totale energieverbruik tot 2025 met 57% toe. De groeiende economiŽn van AziŽ leveren een belangrijke bijdrage aan deze toename.

Het Internationaal Energie Agentschap gaat uit van een overeenkomende toename van het mondiale energieverbruik van 67% in de voorspelling tot 2030.

En hoe zit het nou precies met de afname van de olieproductie?

Minder buitenlandse olie betekent lagere prijzen
"Mis."
Particuliere olieproducenten luisteren alleen naar de wetten van vraag en aanbod, niet naar politiek. De olieprijzen zijn gekoppeld aan de vraag en zullen in de toekomst blijven stijgen, onder andere door de groeiende energiebehoefte van India en China. Voor beide landen gelden dramatische voorspellingen: Het olieverbuik van China zal naar verwachting in 2025 verdubbeld zijn tot 14,2 miljoen vaten per dag, het olieverbruik van India zal in de 15 jaar tot 2020 stijgen van 1,4 tot 5 miljoen vaten per dag.

Lees meer over de economische gevolgen van stijging van de olieprijs.

De Verenigde Staten moeten minder steenkool verstoken
"Nee."
Steenkool is een relatief vuile energiebron, verminderd verbruik kan helpen bij de reductie van de CO2 uitstoot. Maar zoals wij de komende twintig jaar niet onafhankelijk kunnen worden van buitenlandse olie, kan de VS niet stoppen met het verbruik van steenkool. De helft van de electriciteitsproductie in de VS is afkomstig van steenkoolcentrales. Naar verwachting zal het totale electriciteitsverbruik in de VS stijgen van 3.482 miljard kilowattuur in 2003 naar 5.220 miljard kilowattuur in 2025. Geen andere energiebron zal in de extra vraag kunnen voorzien. Verder is steenkool een relatief goedkope bron van electriciteit, bijvoorbeeld vier keer zo goedkoop als electriciteit uit zonnecellen. Bovendien zijn de Amerikaanse steenkoolvoorraden toereikend voor 250 jaar. Beperking van steenkoolverbruik zou verder de afhanelijkheid van aardolie nog vergroten.

Maar niet alleen de Verenigde Staten blijven afhankelijk van steenkool. Het totale steenkoolverbruik van de wereld neemt tussen 2002 en 2025 met maar liefst 56% toe.

Lees meer over de toekomst van steenkool

We moeten geen stroom uit kernenergie opwekken
"Wel."
Zorgen over veiligheid, afval en wapens zijn reŽel, maar wegen niet op tegen de belangrijke bijdrage aan de diversificatie van de energievoorziening en de vermindering van de koolstofuitstoot. Bijna 70% van de koolstofvrije stroom in de VS is afkomstig uit kernenergie. In de toekomst zal kernenergie nieuwe aandacht krijgen, onder andere bij het bereiken van doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid. Ook nieuwe economiŽn als China en BraziliŽ zullen zich in de toekomst richten op kernenergie. Wereldwijd zijn 24 kerncentrales in aanbouw, met 40 andere op de ontwerptafel.

Maar staat kernenergie wel een herwaardering te wachten? De Energy Information Administration gaat uit van drie scenario's: De "Reference Case", de "Strong Nuclear Power Revival Case" en de "Weak Nuclear Power Case". In de Reference Case, het scenario met de gematigde cijfers ten aanzien van de ontwikkeling van kernenergie, kan kernenergie niet voorzien in de toenemende energiebehoefte. In West-Europa neemt het totale vermogen om elektriciteit op te wekken uit kernenergie volgens de voorspelling van het EIA in de nabije toekomst zelfs af.

Lees meer over de toekomst van kernenergie

Zuinig energieverbruik is de oplossing
"Vergeet het maar."
Alhoewel maatregelen ter bevordering van efficiŽntie wel effect hebben, kan zuinigheid de wereldwijde stijging in energiebehoefte niet compenseren, onder andere door een gebrekkige interesse van de consument.

De consument is bereid meer te betalen voor groene energie
"Laat maar eens zien."
De gemiddelde Amerikaan geeft nu minder geld uit aan energie dan in de jaren '80 en minder dan de inwoners van Europa, maar vindt toch de energieprijzen onredelijk. Slechts een fractie van de consumenten in de VS die gebruik kunnen maken van het aanbod, kiezen voor de duurdere groene energie. (In Nederland heeft inmiddels 13% van de mensen gekozen voor groene stroom, voor Europese begrippen een groot aandeel.)

De waterstofeconomie zal alles veranderen
"Misleidend."
Afgezien van technische problemen bij de productie van brandstofcellen voor waterstof en met name de specifieke infrastructuur zal waterstof geen bijdrage leveren aan het milieu zolang de benodigde electriciteit voor de splitsing van watermoleculen wordt verkregen uit de verbranding van fossiele brandstoffen.

Nieuwe energietechnologie wordt onze redding
"Op de lange duur."
De toekomst van de energiemarkt blijkt onder andere uit economische ontwikkeling. De markten voor zonne-energie, windenergie en brandstofcellen zullen naar verwachting groeien van 16 miljard dollar in 2004 naar 102 miljard dollar in 2014. Nieuwe technologie zal tot 2025 de bestaande energiemarkt niet hervormen, maar in de verre toekomst van groot belang zijn.

Kernfusie is een van de spraakmakende technologische ontwikkelingen. Dat het in de nabije toekomst niet uit de ontwikkelingsfase zal treden, valt te lezen in de concrete voorspelling t.a.v. kernfusie.

Een andere technologische ontwikkeling is de overschakeling op biobrandstoffen of mengsels van fossiele- en biobrandstof, zoals biodiesel. Alhoewel de techniek om auto's op dergelijke brandstof te laten rijden beschikbaar is en reeds toepassing vindt, verloopt de ontwikkeling traag. Nederland haalt de doelstelling in de Europese richtlijn met betrekking tot biobrandstof niet.


Bronnen:
-Wat wij allemaal niet weten: acht misvattingen over Energie, NRC, 19 november 2005.
-International Energy Outlook 2005. Energy Information Administration, juli 2005.
-World Energy Outlook 2004. Internationaal Energie Agentschap.
-ITER.orgGerelateerde artikelen:
Wereld reserves fossiele brandstoffen
Overzicht van de toereikendheid en verdeling van de voorraden aardolie, aardgas en steenkool, bewezen en speculatief.
Voorspelling energieconsumptie tot 2025
Voorspelling kernenergie tot 2025
Is kernenergie de energiebron van de nabije toekomst?
Voorspelling steenkoolverbruik tot 2025
Amerika, maar vooral ook China, verhogen de consumptie van steenkool aanzienlijk.
Wereld olieconsumptie tot 2025
Ook in de toekomst dure olieimport, want: 1. We hebben mťťr olie nodig. 2. We zijn niet de enige.
ITER stappenplan tot rendabele kernfusie
Nieuwe energietechnologie kernfusie pas na 2050.
VN prognose wereldbevolking 2050
Steeds meer mensen, steeds meer energie.
BRIC-economieŽn worden machtiger dan G6
Komst nieuwe economiŽn: BraziliŽ, Rusland, India en China, de vraag naar energie blijft stijgen.
Potentie ondergrondse CO2-opslag
Nieuwe technologie geeft voorlopig nog geen duurzame energiebronnen, maar misschien kan het de oude wel duurzaam maken.
Voorspellingen CO2-emissie
CO2-emissie hangt af van bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. Nieuwe economiŽn dragen bij aan forse stijging.
Toekomst biomassa
Nieuwe technologie: Bioraffinage. Zorgt voor hoger rendement bio-energie. Verlaagt op termijn misschien ook de prijs van groene stroom.