Energie ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  P+ vergelijkt kansen biodiesel versus biogas

De overheid gaat oliemaatschappijen dwingen een percentage biobrandstof in de diesel bij te mengen. Zo meldt de Volkskrant van vanochtend. Een maatregel die kan worden betiteld als: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Nederland loopt willens en wetens sterk achter op een Europese Richtlijn. Wil het kabinet echt scoren in het kader van Kenniseconomie en innovatie, dan zou Nederland beter kunnen profiteren van de huidige achterstand op de ons omringende landen en alweer de volgende stap zetten. Uit een vergelijking in de nieuwe P+ blijkt dat de industrie alweer een veel schonere tweede generatie biobrandstoffen heeft ontwikkeld. Het is een techniek die ook de voorkeur heeft van milieuorganisaties: niet biodiesel, maar biogas.

Het tijdschrift P+ People Planet Profit, dat volgende week wordt verzonden, constateert dat de koolzaadteelt er in Nederland bekaaid vanaf komt. Uit koolzaad kan biodiesel gemaakt worden. In tegenstelling tot de Duitse en Belgische regering verleende de Nederlandse overheid tot nu toe geen vrijstelling van accijns op biodiesel om de meerprijs te compenseren. Het deed de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) kortgeleden nog de verzuchting ontlokken: 'Veerman kan veel opsteken van Renate Künast, de Duitse minister van Landbouw'.

De Nederlandse boeren zien echter ook een vreemde alliantie tussen de olie-industrie en de milieubeweging tegenover zich, die biodiesel van de Nederlandse markt willen weren. 'Waarom we zo aarzelend tegenover deze biobrandstof staan?' vraagt Dominic Boot, directeur van de VNPI, de belangenvereniging van de energiesector. 'Het is een vraag over verleden en toekomst. Willen wij weer extra landbouwsubsidies geven of kiezen we juist voor technologische verbetering via de nieuwe generatie biobrandstoffen? Dat past binnen het Lissabon-akkoord voor verhoging van de Kenniseconomie. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe brandstoffen zó ver ontwikkeld worden dat ze kostenconcurrerend 2 procent van de markt kunnen innemen.' En daarom zijn de kansen voor biogas op termijn groter dan die voor biodiesel.

Biogas is alweer een nieuwere biobrandstof dan biodiesel. Het wordt gemaakt uit stro of bosafval. Het hoort bij een generatie hoogtechnologische biobrandstoffen, waar ook bio-ethanol bij hoort (waar Shell mee voorloopt, met een proeffabriek op stroafval in Canada). De andere twee brandstoffen zijn Fischer Tropsch (FT) en HTU diesel. Dit zijn diesels die via vergassing (Fisher Tropsch) of via hydrolyse onder hoge druk (vandaar: hydrothermal upgrading of HTU) uit houtachtige biomassastromen gewonnen worden. Nu al, zo blijkt uit rapporten, is biogas een goede tweede keus voor biodiesel. Dat wordt bevestigd door een recent onderzoek van milieuonderzoeksbureau CE uit Delft. Ook CE stelt: de nieuwe generatie brandstoffen is milieutechnisch beter dan biodiesel of PPO. Het Duitse blad 'Neue Energie' maakte er in april melding van dat met biogas tot twee keer zoveel kilometers per hectare groenafval gereden kan worden dan met een hectare koolzaad voor biodiesel. Het blad stelde zelfs dat niet zeker is dat biodiesel en PPO aan de strengere emissie-eisen voor fijn stof kunnen voldoen. FT en HTU diesel scoren het best als het gaat om uitstoot van broeikasgassen, helemaal als de gebruikte biomassa niet van de akkerafval, maar van bosafval komt.

In Zweden rijden inmiddels drieduizend aangepaste Volvo's op biogas, geproduceerd uit bioafval. Het maakt Volvo samen met de Toyota Prius tot een van de auto's van de toekomst, in afwachting van wagens die op waterstof rijden, zo stelt P+, het tijdschrift over duurzaam ondernemen.

Bron oorspronkelijk artikel: ANP, 7 september 2005.  Project 'Samen Schoon op Weg' propageert actieve aanpak verkoop schone brandstoffen

Nederland wordt pijnlijk geconfronteerd met overschrijdingen van grenswaarden van luchtverontreiniging, met verhoogde concentraties van schadelijke emissies in stedelijke gebieden. Het verkeer wordt hierin gezien als één van de belangrijke veroorzakers. Echter, waar autofabrikanten goede hightech alternatieven in de vorm van zuiniger en schonere motoren leveren, komt de ontwikkeling aan distributiezijde niet op gang. Schone brandstoffen zoals aardgas, bio-ethanol en biodiesel zouden al breed toegepast kunnen worden, maar de introductie komt in Nederland traag van de grond. Zero-e brengt in het project 'Samen Schoon op Weg' meerdere partijen samen - van bedrijfsleven, overheden, autofabrikanten en tankstations. Met als doel om vanuit die samenwerking te komen tot een succesvolle introductie en verspreiding van schone brandstoffen.

Informatiebijeenkomst
Om schone brandstoffen in de markt te zetten dienen zowel de voertuigmarkt als de tankstationzijde gelijktijdig ontwikkeld te worden. René Visser, initiatiefnemer en coördinator achter Zero-e: 'Dinsdag 4 oktober is de officiële kick-off van het project 'Samen Schoon op Weg'. Tussen 12.00 en 14.00 uur is er in theater De Omval in Diemen een vrij toegankelijke bijeenkomst, waar geďnteresseerden de details over het project en de kansen kunnen horen. We gaan geografisch gezien locaties ontwikkelen waar de meeste voertuigen samenkomen. De oliemaatschappijen tonen nog weinig interesse, maar particuliere stations staan wel open voor participatie in schone brandstofprojecten. De doelstelling van Zero-e is om binnen een gebied voldoende kritische massa van voertuigen bijeen te brengen. De partners binnen het samenwerkingsverband krijgen hierdoor de gelegenheid hun producten in deze nieuwe branche af te zetten.'

Schoon tankeiland
Zero-e pleit voor een pro-actieve aanpak van de levering van schone brandstoffen in Nederland. Binnen het project 'Samen Schoon op Weg' brengt Zero-e meerdere partijen bijeen. Door een coalitie te vormen van diverse belanghebbende bedrijven en instellingen ontstaat een mogelijkheid om deze markt open te breken. Visser: 'In het project werken we samen met gerenommeerde partners als Ford Nederland, Techno Service Nederland, Swagelok, TSE, Rabobank, Saab, Fueltec, Koninklijke Nedalco, Iveco en Autocentrum Beelen. Geveke en De Lage Landen hebben de intentie uitgesproken om partner te worden in het project. In de praktijk resulteert de samenwerking dan met bestaande tankstationexploitanten er in om bij hen een zogenaamd 'schoon tankeiland' onder de naam Zero-e te plaatsen. De eerste toekomstige plek waar Zero-e wordt gerealiseerd, is bij tankstationexploitant Hammerstein in Diemen. Consumenten, bedrijven en overheden kunnen daar de schone brandstoffen aardgas, bio-methanol en bio-diesel tanken. Met een toenemende milieubelasting dragen schone brandstoffen bij aan de realisatie van de Europese milieurichtlijnen en de richtlijnen om tot vervanging van de huidige brandstoffen te komen die zijn vastgelegd in de Brandstofmix 2020.'

Bron oorspronkelijk artikel: ANP, 30 september 2005.


Gerelateerde artikelen:
Toekomst biomassa.
Nederlands onderzoek naar biomassa als brandstof en als grondstof voor de petrochemische industrie.
Misvattingen over energie.
"Nieuwe energietechnologie wordt onze redding - op de lange duur."
ITER stappenplan tot rendabele kernfusie
Meer nieuwe energietechnologie.