Klimaatveranderinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  IPCC Temperatuurvoorspelling 2020.
door Rolf Schuttenhelm

Het IPCC staat voor het Intergovernmental Panel on Climate Change, een internationaal orgaan, dat is ontstaan uit de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en het Milieubureau van de VN, het UNEP. Het IPCC staat beter bekend als de kop van Jut voor "klimaatsceptici". Toch is het Panel toonaangevend, met duizenden betrokken wetenschappers over de hele wereld, die elkaars onderzoeksresultaten op onafhankelijke basis testen. Bovendien werkt het IPCC samen met alle grote meteorologische organisaties, waaronder het KNMI. Het zijn de meetgegevens en voorspellingen van het IPCC die ten grondslag liggen aan het Kyoto-protocol. Het meest recente volledige IPCC rapport is het Third Assessment Report (TAR) uit 2001. Het volgende rapport (AR4) komt pas uit in 2007, alhoewel een deel van de informatie hier al te bekijken is.

Het IPCC beheert een website voor hun Data Distribution Centre. Daar presenteren ze de meetgegevens voor de huidige klimaatontwikkeling en de voorspellingen voor toekomstprojecties met betrekking tot de ontwikkeling van neerslag en temperatuur. Met behulp van een interactief systeem wordt de bezoeker in staat gesteld zelf klimaatvoorspellingen te maken. Je kunt kiezen uit de 23 General Circulation Models (GCM's; complexe klimaatmodellen op basis van een combinatie van processen in de atmosfeer, oceanen, cryosfeer enz.) die gebruikt zijn voor het Third Assessment Report en veranderingen in allerlei klimatologische omstandigheden opvragen over drie tijdspannen van 30 jaar (op basis van meetgegevens tot 1990). Als de variabelen zijn ingevuld geeft het programma de verwachtingen grafisch weer in een wereldkaart. Op die manier kunnen de geografische verschillen per scenario vergeleken worden. Voor ons zijn een aantal regio's natuurlijk extra interessant: Noord-west Europa, wat kunnen wij zelf voor temperatuurverandering verwachten? Maar ook het gebied van de Noordpool, Groenland en Antarctica. De laatste twee zijn van grote invloed op een eventuele zeespiegelstijging. Als de luchttemperatuur boven de ijskap van Groenland 2,7 graden stijgt, zal de jaarlijkse smelt significant groter zijn dan de jaarlijkse groei door sneeuwval. Er zal dan op grote schaal smelt optreden. Pas bij een temperatuurstijging van 8 graden, zal de volledige ijskap geleidelijk afsmelten. Er verdwijnt dan 3 miljoen kubieke kilometer ijs in de oceanen waardoor de zeespiegel wereldwijd 7 meter stijgt. (Gregory et al., 2004) Het landijs op Antarctica is minder gevoelig voor een temperatuurstijging.

HOESNEL.nl heeft de uitkomsten van alle 23 GCM's voor het jaar 2020 getest. In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde temperatuurstijgingen voor de Noordpool, Groenland, Nederland en Antarctica weergegeven.

gemiddelde temperatuurstijging 1990-2020

Alhoewel alle GCM's verschillende resultaten geven, zijn er toch ook een aantal duidelijke overeenkomsten. Vrijwel alle modellen voorspellen de sterkste temperatuurstijging boven de Noordpool en verwachten de zwakste temperatuurstijging boven Antarctica. Een vergelijking van de gemiddelde waarden van de GCM's geeft de volgende resultaten: In 2020 zal de temperatuur op de Noordpool het sterkst zijn gestegen, gemiddeld 3,2 graden ten opzichte van 1990. De luchttemperatuur boven Groenland zal met 1,7 graden stijgen. Voor Nederland wordt een temperatuurstijging van 1,6 graden verwacht en voor Antarctica een stijging van 1,1 graden Celsius. Wel moet vermeld worden dat de temperatuurstijging steeds opvallend lager was voor lucht boven de kustwateren van Antartica. Dat is van invloed op de smeltextensie van het zeeijs.

Opvallend is verder dat de gebieden met de hoogst voorspelde temperatuurstijging, de Noordpool en Groenland, ook de grootste onzekerheid in de voorspelling hebben, getuige de relatief hoge standaarddeviatie tussen de verschillende GCM's. Op basis van de berekeningen van het IPCC wordt een minimale gemiddelde temperatuurstijging verwacht boven de Noordpool van 2 graden en maximaal 4 graden. Lokaal kunnen de verschillen enkele graden groter zijn. Voor het gebied ten noorden van de Beringzee en ten noorden van Siberie worden de grootste stijgingen verwacht, dit is teken van een grotere invloed van warm oceaanwater van de Grote en de Atlantische oceaan. Het ontstaan van een open water verbinding tussen beide oceanen wordt dan steeds aannemelijker.

In 4 van de 23 GCM-scenario's wordt boven Groenland de kritieke gemiddelde temperatuurstijging van 2,7 graden al in 2020 benaderd of overschreden. In de scenario's waarin dat nog niet het geval is, komt een dergelijke temperatuurstijging lokaal wel voor, meestal aan de west- of aan de noordkust.

Voorbeeld data plot

Bovenstaande figuur toont het data plot voor het GCM CSIRO/B2a. Zichtbaar is de verwachte sterke temperatuurstijging boven het Arctische gebied en de slechts zwakke stijging boven Antartica. Vooral het gebied ten noorden van Alaska en ten noorden van Siberie zullen in dit scenario sterk opwarmen. De voorspelling ten aanzien van Groenland is onzeker.

Bronnen:
- IPCC 2001, Third Assessment Report.
- Gregory, J.M., P. Huybrechts, and S.C.B. Raper, 2004: Threatened loss of the Greenland ice sheet. Nature, 428, 616.

Gerelateerde artikelen:
Temperatuurstijging 1990 - 2050
Zelfde verhaal, maar dan voor 2050.  
Eerste voorspellingen IPCC rapport 2007 bekend
Wereldwijde temperatuurstijging door forse toename CO2 concentratie, volgens het ECHAM5 model.  
Snelheid en patroon smelt Noordpool
Satellietbeelden suggereren patroon van smelt: Verbinding Grote en Atlantische oceaan, isolatie Groenland. Extrapolatie meetgegevens NSIDC geeft verder voorspelling voor volledige smelt Noordpool.  
CIRES: 2005 smeltrecord Groenland
Het werkt ook andersom: Als het ijs al smelt, zal de temperatuur wel gestegen zijn. Duidelijke trendlijn.  
Kritiek klimaatreconstructies (hockeystick) verandert niets aan klimaatverwachtingen
Krachtige reactie van het KNMI ter verdediging van het IPCC. "De suggestie, in sommige media gewekt, dat het Kyoto Protocol op een fout zou berusten en de verandering in het klimaat als gevolg van het versterkte broeikaseffect minder ernstig zou zijn dan vastgesteld, is volkomen onterecht."  
Discussie rond klimaatreconstructie
Volledig en genuanceerd artikel dat kritiekpunten inhoudelijk bespreekt. Beschouwt de huidige temperatuurstijging als een gegeven. Stelt wel de vraag of deze stijging natuurlijk is of niet. "Tot nader order houdt de mens schuld." Schiet niet in de verdediging van het model van Mann, maar laat zich ook niet voor het karretje van de "sceptici" spannen. Zeldzaam.