HOESNEL.nl

Ontwikkelingen verlopen in de tijd, wij zijn altijd tot een voorspelling bereid.


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
Trends & Projecties
Publicaties
Hoesnel.nl Trends & Projecties

Hoesnel.nl biedt sinds kort een nieuwe dienst aan: Trends & Projecties. Hoesnel.nl is uitgegroeid tot een kennisnetwerk. Wij hebben de kennis en de contacten. Onze specialiteit is het signaleren en rapporteren van toekomstgerichte ontwikkelingen.

Ontwikkelingen verlopen in de tijd, wij zijn altijd tot een voorspelling bereid.
Met onze dienst Trends & Projecties proberen wij onze kwaliteit een snellere toepassing te laten vinden in de maatschappij en het bedrijfsleven. U kunt een specifiek onderwerp aandragen dat binnen ons concept valt. Wij produceren dan een grondig rapport dat u in staat stelt overzicht te krijgen in de ontwikkelingen die zich op dit moment rondom dat onderwerp afspelen. Wij presenteren de trends en projecties zoals die te vinden zijn in ons wereldwijde netwerk van wetenschappelijke bronnen.

Waarom kiest u voor een rapport van Hoesnel.nl?
Snelheid, eenvoud en kwaliteit. Wij kennen onze weg in de wereld van de informatie en proberen ieder rapport binnen een week te leveren. Wij belichten alleen de achtergrond van een onderwerp en maken geen specifieke analyses. Een rapport van Hoesnel.nl bevat dus ook geen specifiek toegepaste modelberekeningen. Wij presenteren wat wij zeker weten: De geldende wetenschappelijke denkbeelden. Onze rapporten zijn dus kort, snel leverbaar en weinig hypothetisch van aard.

Wanneer kiest u voor een rapport van Hoesnel.nl?
Wanneer uw onderwerp valt binnen het ruime bereik van Demografie tot Milieu. Onze specialiteit is het leggen van verbanden tussen ontwikkelingen binnen Demografie, Economie, Energie, Klimaat, Maatschappij en Natuur en Milieu. Te denken valt aan een rapport over de toekomst van groene stroom in Europa, of een overzicht met harde cijfers over de economische gevolgen van vergrijzing.

Voor al uw vragen.