Maatschappelijke ontwikkeling


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
Mens & Dier
Mens & Milieu
25 oktober 2006

  Afname dialecten en minderheidstalen Nederland.

Nederland heeft drie erkende streektalen: het Fries, het Nedersaksisch en het Limburgs. Met name het gebruik van Nedersaksisch, de grootste streektaal, neemt snel af. In 1995 sprak nog 60% van de lokale bevolking de streektaal, 8 jaar later is het percentage volwassen sprekers gehalveerd, terwijl nog slechts 6% van de kinderen de taal spreekt. Verder daalt ook het gebruik van het Fries, is het Limburgs stabiel en zijn de Hollandse dialecten praktisch verdwenen.4 juni 2006

  Ander hoger onderwijs.

Het kabinet wil het hoger onderwijs toegankelijker maken. Meer studenten toelaten, zonder de kwaliteit van de opleidingen te verlagen.21 april 2006

  Cijferreligie in de politiek.

Opinieartikel uit de Trouw over het blinde vertrouwen op cijfers in de politieke besluitvorming. De overheid zou bij het sociaal en economisch beleid teveel vertrouwen op cijfermatig onderzoek van planbureaus als het CPB en het SCP, terwijl die cijfers vaak een gebrekkige afspiegeling zouden zijn. "De sociale en economische wetenschappen zijn het niveau van de kwakzalverij nog niet ontstegen."

Lees hier het volledige artikel op Trouw.nl.  Geluk en zorgen in Nederland.

De Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de toekomst van het land. Uit een enquête onder ruim 150.000 mensen blijkt dat mensen in de toekomst minder gelukkig met Nederland zullen zijn dan nu. Bezorgdheid bestaat op het gebied van veiligheid en criminaliteit, de kosten van levensonderhoud en integratie van allochtonen. De ondervraagden gaven ook aan op welke punten de samenleving zou moeten veranderen.SCP
CPB
Adviesorgaan RMO
Bits Of Science News