Demografie wereld


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu
21 maart 2007

  Hogere bevolkingsgroei wereld

De nieuwste editie van de tweejaarlijkse VN-prognose voor de ontwikkeling van de wereldbevolking, de World Population Prospects, is vorige week gepresenteerd. De wereldbevolking blijkt toch nog iets harder te kunnen groeien. Deze keer geen 9,1 miljard mensen in 2050, maar 9,2 miljard.

Volgens de VN valt de ontwikkeling toe te schrijven aan de demografische situatie in Afrika. Het geboortecijfer ligt daar onverminderd hoog. Daarnaast zal, naar nieuw inzicht, de verstrekking van aidsremmers in de nabije toekomst sterk verbeterd zijn, met als gevolg een afname van de sterfte. Bestond er maar een middel dat zowel het hoge geboortecijfer alsook de aidsepidemie kon aanpakken.

AIDS-medicijn geboortebeperking.2 mei 2006

  Arbeidsdeelname ouderen VS

De arbeidsparticipatie van ouderen in de VS is de afgelopen tien jaar flink gestegen. In de groep 65 tot 70 is het aantal werkende mannen met 26% toegenomen en het aantal werkende vrouwen zelfs met 42%.

arbeidsparticipatie ouderen VS.
Arbeidsparticipatie per leeftijdscategorie VS voor 1994 en 2005. Bron: PRB  Langetermijnvoorspelling wereldbevolking tot 2300.

Een sterk hypothetische voorspelling, die vooral laat zien hoe groot de effecten van kleine verschillen in het vruchtbaarheidscijfer op de lange termijn zijn. Een gemiddelde vruchtbaarheid van 1,85 kinderen per vrouw, leidt tot een wereldbevolking van 2,3 miljard mensen. Krijgt de gemiddelde vrouw op aarde daarentegen 2,55 kinderen, dan bedraagt de totale wereldbevolking in 2300 36,4 miljard mensen.  Verschuiving bevolkingsconcentratie over continenten.

In de periode tot 2050 is niet alleen sprake van een enorme groei van de wereldbevolking, maar ook van een nadrukkelijke verschuiving van de bevolkingsconcentratie. In 1950 woonde 77% van de wereldbevolking van 2,5 miljard mensen in Europa en AziŽ. In 2050 zal 78% van de 9,1 miljard mensen op aarde in Afrika en AziŽ wonen. De reden: De bevolkingsgroei is nergens zo hoog als in Afrika en nergens zo laag als in Europa.  VN prognose wereldbevolking 2050.

De VN World Population Prospects (2004) voorspelt een explosieve groei van de wereldbevolking in de periode van 2005 tot 2050. De onzekerheid is groot, getuige het grote verschil tussen de hoge en de lage variant. Bij de lage variant wordt uitgegaan van een groei van 19%, de hoge variant gaat uit van een groei van 65%. De gemiddelde variant voorspelt een groei van 40%. Dat zal leiden tot een wereldbevolking van ongeveer 9,1 miljard mensen in 2050.

UN Population Division
CBS Europa
IHEU birth control
Bits Of Science News