Demografie wereld


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie wereld
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Bevolkingsgroei Nigeria en Pakistan


The VN Population Division presenteert zijn voorspellingen met betrekking tot bevolkingsgroei in een rapport met jaarlijkse herziening, de World Population Prospects. Onderstaande tabel is samengesteld op basis van de "medium-variant" uit de herziene versie van 2004. De getallen zijn gepresenteerd in eenheden van 1000 mensen.

voorspelling bevolkingsgroei Nigeria Pakistan tot 2050

De bevolking van Pakistan zal volgens de voorspelling in de komende 45 jaar met 93% toenemen, ofwel 147 miljoen mensen. De bevolking van Nigeria zal volgens de voorspelling in de komende 45 jaar met 96% toenemen, ofwel 127 miljoen mensen.

Alhoewel de bevolking van beide landen volgens de voorspelling in de korte periode tot 2050 bijna zal verdubbelen, is de alarmerende voorspelling uit de World Population Prospects 1996 enigzins bijgesteld. Er werd toen nog uitgegaan van een bevolkingsomvang in 2050 van 357 miljoen voor Pakistan (nu bijgesteld tot 305 miljoen) en een bevolkingsomvang van 339 miljoen voor Nigeria (nu bijgesteld tot 258 miljoen). Ook met de bijgestelde waarden zouden de landen een hoge positie innemen in de rangschikking van landen op bevolkingsomvang. In de lijst van 2050 zouden Pakistan en Nigeria respectievelijk de 4e en 6e positie innemen. In de lijst van 2004 stonden Pakistan en Nigeria op de 6e en de 9e plaats. In de rangschikking op groeisnelheid uit 2004 scoren Nigeria en Pakistan aanmerkelijk lager, respectievelijk de 31e en de 51e plaats.bronnen:
-VN, World Population Prospects, 2004 revision
-VN, World Population Prospects, 1996 revision
-IISA, World Population, Major Trends
-Population growth rate 2004, CIA world factbook


Gerelateerde artikelen:
VN prognose wereldbevolking tot 2050
Volgens dezelfde medium variant groeit de totale wereldbevolking tot 2050 met 40%.
Bevolkingsomvang India wordt groter dan China
In dezelfde periode dat de bevolking van Pakistan met 93% toeneemt, groeit de Indiase bevolking met 44%. Vanaf 2030 heeft India 's werelds grootste bevolkingsomvang.
Verschuiving bevolkingsconcentratie over continenten
De bevolkingsgroei is nergens zo hoog als in Afrika.