Demografie wereld


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie wereld
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Verschuiving bevolkingsconcentratie over continenten
door Rolf Schuttenhelm

The VN Population Division presenteert zijn voorspellingen met betrekking tot bevolkingsgroei in een rapport met jaarlijkse herziening, de World Population Prospects. In de periode van 2005 tot 2050 wordt volgens deze voorspelling verwacht dat de wereldbevolking met 40% zal toenemen. Deze toename zal niet gelijk verspreid over de aarde plaatsvinden, maar met name in Afrika beneden de Sahara, het Midden-Oosten en zuidelijk AziŽ. Ook in de rest van Afrika en AziŽ en in Noord-Amerika en Latijns-Amerika zal de bevolking aanzienlijk groeien. De totale bevolking van Europa neemt af doordat in West-Europa de groei stagneert en in Oost-Europa een aanzienlijke bevolkingsafname voorspeld wordt.

Onderstaande tabel laat de verwachte bevolkingsverandering per continent zien. De tabel is samengesteld op basis van de "medium-variant" van de VN-voorspelling. De getallen zijn gepresenteerd in eenheden van 1000 mensen.

voorspelling bevolkingsgroei per continent tot 2050


De totale bevolking van Afrika neemt toe van 906 miljoen in 2005 naar 1.937 miljoen in 2050, een toename van 114%.
De totale bevolking van Latijns-Amerika neemt toe van 561 miljoen in 2005 naar 783 miljoen in 2050, een toename van 39%.
De totale bevolking van AziŽ neemt toe van 3.905 miljoen in 2005 naar 5.217 miljoen in 2050, een toename van 36%.
De totale bevolking van Noord-Amerika neemt toe van 331 miljoen in 2005 naar 438 miljoen in 2050, een toename van 32%.
De totale bevolking van Europa neemt af van 728 miljoen in 2005 naar 653 miljoen in 2050, een afname van -10%.

Onderstaande tabel laat per continent de bevolkingsgroei ten opzichte van 1950 en het relatieve aandeel ten opzichte van de gelijktijdige totale wereldbevolking zien. De tabel is samengesteld op basis van de "medium-variant" van de VN-voorspelling. De getallen zijn gepresenteerd in eenheden van 1000 mensen.

voorspelling bevolkingstoename en bevolkingsaandeel per continent tot 2050


Volgens de voorspelling zal de wereldbevolking in de periode van 1950 tot 2050 met 260% toenemen. De bevolkingstoenames van AziŽ, Latijns-Amerika en Afrika zijn bovengemiddeld hoog, alhoewel de relatieve bevolkingsgroei in Latijns-Amerika sinds 2000 stagneert en in AziŽ in de periode van 2000 tot 2050 zelfs sprake is van een relatieve bevolkingsafname. Dat is opmerkelijk daar in dezelfde periode de absolute bevolking in AziŽ groeit van 3.676 miljoen mensen naar 5.217 miljoen mensen. De bevolkingstoename in Afrika is verreweg het grootst. De totale bevolking van Afrika neemt in honderd jaar tijd met 764% toe. De totale bevolking van Europa neemt tussen 1950 en 2050 slechts met 19% toe. Na 2000 neemt de bevolkingsomvang van Europa zelfs af. De relatieve bevolkingsafname van Europa is nog groter dan de relatieve bevolkingsgroei van Afrika. Het Afrikaanse aandeel van de totale wereldbevolking stijgt van 9 tot 21%. Het Europese aandeel van de totale wereldbevolking daalt van 22 tot 7%. In Noord-Amerika blijft de totale bevolking ook na 2000 aanzienlijk groeien. De groei houdt dan gelijke tred met de groei van de totale wereldbevolking zodat het Noord-Amerikaanse aandeel van de totale wereldbevolking stagneert op 5%.

aandeel wereldbevolking per continent in 1950 en 2050


In bovenstaand diagram nogmaals de vergelijking tussen 1950 en de voorspelling voor 2050. In 1950 woonde 77% van de totale wereldbevolking van 2,5 miljard mensen in AziŽ en Europa. In 2050 is de demografische rol van Europa volledig overgenomen door Afrika. Van de totale wereldbevolking van 9,1 miljard mensen, woont dan 78% in AziŽ en Afrika.


bronnen:
-VN, World Population Prospects, 2004 revision
-IISA, World Population, Major Trends


Gerelateerde artikelen:
VN prognose wereldbevolking tot 2050
Volgens dezelfde medium variant groeit de totale wereldbevolking tot 2050 met 40%.  
Bevolkingsafname Oost-Europa
In dezelfde periode neemt de totale bevolking van Oost-Europa met 25% af. De bevolking van de OekraÔne neemt zelfs met 43% af.  
Bevolkingsgroei Nigeria en Pakistan
Een voorbeeld van extreme bevolkingsgroei in Afrika en een in AziŽ.