Demografie wereld


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
Demografie wereld
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie
Economische
    ontwikkeling

Energie ontwikkeling
Klimaatverandering
Maatschappelijke
    ontwikkeling

Mens & Dier
Mens & Milieu

Artikelen:

bevolkingsgroei
VN prognose wereldbevolking 2050.
In 45 jaar tijd neemt de wereldbevolking tussen de 19 en 65% toe. De gemiddelde verwachting voor 2050 is 9,1 miljard mensen.  
VN prognose wereldbevolking 2300.
Sterk hypothetische voorspelling: In 2300 tussen de 2,3 en 36,4 miljard mensen.  
Verschuiving bevolkingsconcentratie over continenten
De bevolking van Afrika groeit tussen 1950 en 2050 met 764%. De bevolking van Europa groeit tussen 1950 en 2050 met 19%. Het aandeel van de Europese bevolking ten opzichte van de wereldbevolking daalt in dezelfde periode van 22% naar 7%.  
Bevolkingsafname Oost-Europa
Tussen 2005 en 2050 neemt de totale bevolking af met 25%. In de OekraÔne is dat zelfs 43%.  
Bevolkingsgroei Nigeria en Pakistan.
Twee nieuwe reuzen. In 45 jaar tijd bijna een verdubbeling van de bevolking. In de rangschikking op bevolkingsomvang neemt Pakistan in 2050 de 4e plek in, boven IndonesiŽ. Nigeria komt op plaats 6.  
Bevolkingsomvang India wordt groter dan China.
Rond 2036 is India het eerste land met een bevolking van 1,5 miljard mensen.  
VN prognose wereldbevolking tot 2300
Kleine verschillen in vruchtbaarheid geven grote verschillen bevolkingsomvang op lange termijn.

vergrijzing
Arbeidsdeelname ouderen VS
De arbeidsdeelname van ouderen in de Verenigde Staten is verder toegenomen en ligt veel hoger dan in Europa.