Demografie wereld


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie wereld
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Bevolkingsafname Oost-Europa
door Rolf Schuttenhelm

The VN Population Division presenteert zijn voorspellingen met betrekking tot bevolkingsgroei in een rapport met jaarlijkse herziening, de World Population Prospects. In de periode van 2005 tot 2050 wordt volgens deze voorspelling verwacht dat de wereldbevolking met 40% zal toenemen. Deze toename zal niet gelijk verspreid over de aarde plaatsvinden, maar met name in Afrika beneden de Sahara, het Midden-Oosten en zuidelijk AziŽ. Ook in de rest van Afrika en AziŽ en in Noord-Amerika en Latijns-Amerika zal de bevolking aanzienlijk groeien. De enige grote regio op aarde waar een bevolkingsafname voorspeld wordt, is Oost-Europa.

Onderstaande tabel laat de verwachte bevolkingsafname voor Oost-Europa zien. De tabel is samengesteld op basis van de "medium-variant" van de VN-voorspelling. De getallen zijn gepresenteerd in eenheden van 1000 mensen.

voorspelling bevolkingsafname in Oost-Europa tot 2050


De totale bevolking van Oost-Europa zal volgens de voorspelling in de komende 45 jaar afnemen van 297 miljoen tot 224 miljoen mensen, een afname van 25%.

Onderstaande tabel laat de voorspelde bevolkingsafname van de drie landen in de regio met de grootste bevolkingsomvang zien, namelijk Rusland, de Oekraine en Polen.

voorspelling bevolkingsafname Polen, Rusland, OekraÔne tot 2050

In Rusland daalt de bevolkingsomvang van 143 miljoen naar 112 miljoen mensen, een afname van 22%.
In Polen daalt de bevolkingsomvang van 39 miljoen naar 32 miljoen mensen, een afname van 17%.
Verreweg de grootste bevolkingsafname vindt plaats in de OekraÔne. De OekraÔense bevolkingsomvang neemt af van 46 miljoen mensen in 2005 tot 26 miljoen mensen in 2050, een afname van 43%.

Onderstaande tabel laat de bevolkingsafname zien in 5 kleinere landen in de regio, namelijk Wit-Rusland, TsjechiŽ, Estland, Letland en Litouwen.

voorspelling bevolkingsafname TsjechiŽ, Wit-Rusland, Baltische staten.

In Wit-Rusland daalt de bevolkingsomvang van 10 miljoen naar 7 miljoen mensen, een afname van 28%.
In TsjechiŽ daalt de bevolkingsomvang van 10 miljoen naar 8 miljoen mensen, een afname van 17%.
De bevolkingsafname van Estland is minder sterk dan van Letland en Litouwen. De Estse bevolkingsomvang neemt tot 2050 af met 16%, terwijl de bevolkingsafname van Letland 27% en de bevolkingsafname van Litouwen 25% bedraagt.


bron: VN, World Population Prospects, 2004 revision


Gerelateerde artikelen:
VN prognose wereldbevolking tot 2050
Volgens dezelfde medium variant groeit de totale wereldbevolking tot 2050 met 40%.  
Verschuiving bevolkingsconcentratie over continenten.
De bevolkingsafname in Oost-Europa is uniek. In dezelfde periode dat de bevolking in Oost-Europa met 25% afneemt, neemt de bevolking van Afrika met 114% toe. In Latijns-Amerika, AziŽ en Noord-Amerika neemt de bevolking met 39, 36 en 32% toe.  
Bevolkingsgroei Nigeria en Pakistan
Bevolking Nigeria neemt met 96% toe tot 285 miljoen mensen. Bevolking Pakistan neemt met 93% toe tot 305 miljoen mensen.