Energie ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Voorspelling steenkoolverbruik tot 2025
door Rolf Schuttenhelm

Steenkool was de belangrijkste energiebron in de tijd van de industriŽle revolutie. Het roept een beeld op van oude, grauwe en sterk vervuilende industrie. Het is moeilijk voorstelbaar dat steenkool een belangrijke energiebron zou zijn in de toekomst.

Toch zal het verbruik van steenkool wereldwijd alleen maar toenemen. De realiteit is dat steenkool goedkoop is en dat de beschikbare voorraden veel langer toereikend zijn dan de voorraden aardolie en aardgas. Wereldwijd werd in 2002 maar liefst 5800 miljoen ton steenkool verbrand, voornamelijk in elektriciteitscentrales. Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration zal het steenkoolverbruik in 2025 gestegen zijn tot maar liefst 9068 miljoen ton, een toename van 56% in slechts 23 jaar.

Belangrijke verbruikers van steenkool zijn China, de Verenigde Staten en Rusland. De onderstaande figuur presenteert een voorspelling van de ontwikkeling van het steenkoolverbruik in de genoemde landen in de periode van 1990 tot 2025.

Voorspelling steenkoolverbruik China, Amerika en Rusland.


Het steenkoolverbruik van Rusland was in 1990 509 miljoen ton per jaar. In 2025 is dat afgenomen tot 317 miljoen ton. De afname lijkt volledig veroorzaakt door de economische achteruitgang na de val van de Sovjetunie. In de periode tussen 2002 en 2025 neemt het verbruik van steenkool in rusland weer licht toe. In de Verenigde Staten werd in 1990 jaarlijks 996 miljoen ton steenkool verbrand. In 2025 is dat gestegen tot 1659 miljoen ton, een toename van 67%. China verbruikte in 1990 al 1239 miljoen ton steenkool per jaar. Volgens de voorspelling van het EIA zal dat in 2025 met 188% zijn gestegen, tot een steenkoolverbruik van 3574 miljoen ton.


Bron: International Energy Outlook 2005. Energy Information Administration, juli 2005.Gerelateerde artikelen:
Voorspellingen CO2-emissie
Als wij ons heil weer zoeken in steenkool laat de ontwikkeling van de CO2-uitstoot zich ook wel raden.
Voorspelling kernenergie tot 2025.
Voor aardolie en aardgas bestaan tot op heden maar twee serieuze alternatieven: Steenkool en kernenergie.
ITER stappenplan tot rendabele kernfusie
Voorlopig niets meer dan een mooie, schone droom.
Eerste voorspellingen IPCC rapport 2007 bekend
Wereldwijd verdubbeling van de CO2 uitstoot in de komende 100 jaar, volgens het ECHAM5 model.
VN prognose wereldbevolking 2050
In 2025 hebben we tussen 7,5 en 8,3 miljard mensen op aarde. Die inderdaad ook allemaal hun mobiele telefoon in de oplader willen stoppen.
BRIC-economieŽn worden machtiger dan G6
BraziliŽ, Rusland, India en China. Landen die graag gebruik maken van steenkool.
Misvattingen over energie
Maakt duidelijk waarom we in de nabije toekomst niet zonder steenkool kunnen.